Nowe władze Towarzystwa

On

19 stycznia 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Porządek obrad obejmował m. in. sprawozdanie prezesa TPL  – Cezariusza Kalinowskiego za okres 2.04.2011 – 19.01.2013 r., sprawozdanie skarbnika o sytuacji finansowej, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybór nowego prezesa i…

V tom „Rocznika Legionowskiego”

On

2 grudnia 2012 r.  w sali widowiskowej Ratusza odbyła się prezentacja V tomu „Rocznika Legionowskiego”. Publikacja  powstała pod zmienioną redakcją, która będzie  kontynuować pracę  zmarłego nagle poprzedniego redaktora naczelnego, profesora Arkadiusza  Kołodziejczyka. Rocznik we wszystkich swoich edycjach stwarzał możliwość publikacji tekstów autorów…