Prezentacja nowej książki

On

27 kwietnia spotkaliśmy się w klubie Scena 210 z okazji ukazania się trzeciego tomu „Powiat legionowski na dawnej pocztówce”. W spotkaniu wzięli udział m.in. regionaliści, zajmujący się badaniem dziejów naszych okolic: Włodzimierz Bławdziewicz, Sławomir Jakubczak i Mirosław Pakuła. Spotkanie było bardzo interesujące!…

Walny Zjazd

On

28 stycznia 2006 roku w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej przy ulicy Jagiellońskiej 11, o godz. 11.00 odbył się Walny Zjazd TPL. Na Zjeździe zdano sprawozdanie z działalności TPL za 2005 rok, wprowadzono poprawki w Statucie TPL, oceniono dotychczasową działalność i przeprowadzono dyskusję…