Prezentacja książki Aliny i Czesława Centkiewiczów „Listy do Matki” wydanej z okazji setnej rocznicy urodzin Czesława Centkiewicza. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie. Wzięli w nim udział opiekunowie pamiątek po Centkiewiczach i autorzy opracowania „Listów …” Temenużka Wdowczyk i Borił Wdowczyk.

News Reporter