I. Korzenie miasta 1877-1918
1. Stacja kolejowa „Jabłonna”.
2. Letnisko Gucin.
3. Koszary carskie.

II. Międzywojnie 1918 – 1939
4. U zarania niepodległości
a. walka POW, w listopadzie 1918 r.
b. geneza nazwy „Legionowo” 1919 r.
c. bitwa Warszawska i 10 DP.
5. Wielka parcelacja i powstanie cywilnego Legionowa 1925 r.
d. powołanie Gminy Legionowo – 1930 r.
e. rozwój przemysłu
– huta szkła
– zakłady przemysłowe „Podkowa”
– fabryka guzików
f. rozkwit szkolnictwa i życia społeczno kulturalnego
6. Tradycje balonowe Legionowa

III. Czas próby 1939 – 1944
7. terror okupanta, działalność konspiracyjna i tajne nauczanie
8. getto
9. powstanie warszawskie w Legionowie

IV. Legionowo w okresie PRL 1944 – 1989
10. droga Legionowa do praw miejskich – 1952 r.
11. powstanie nowych osiedli i legionowski eksperyment demograficzny,
wizytówka społeczno-polityczna miasta schyłku lat 80.

Znane postacie związane z Legionowem

Igor Newerly – 1912 – 1914, I 3

Gen. Bolesław Roja – 1919, II 4 b

Charles de Gaulle – 1920, II 4 c

Alina i Czesław Centkiewiczowie 1931 – 1939 i 1949 – 1955, II 6

August Piccard – 1935 II 6

Zbigniew Burzyński 1924 – 1939, II 6

Franciszek Hynek 1925 – 1939, II 6

Roman Kłoczkowski „Grosz” III 7

Edward Dietrich „Ralf” III 7

Jan Mrugacz IV 12

Architektura zabytkowa Legionowa

I. Koszarowa:
1. Koszary na „Kozłówce” 1897 r.

II. Willowa:
2. Willa „Bratki”, ul Mickiewicza 23
3. Willa „Orawka”, ul. Żeromskiego
4. Willa „Róża”, ul. Jagiellońska,
5. Dom rodziny Grabowskich ul. Reymonta 24,
6. „Galeria w Starym domu” ul. Warszawska 72

III. Architektura nietypowa
7. Hala montażowa balonów – 1938 r.,
8. Budynki Centrum Szkolenia Policji – 1937 r.
9. Wieża – stacja transformatorowa w rynku – 1928 r.
10. Legionowski MDM – socrealistyczne osiedle przy ul. Bałtyckiej – 1951 r.

News Reporter