27 kwietnia spotkaliśmy się w klubie Scena 210 z okazji ukazania się trzeciego tomu „Powiat legionowski na dawnej pocztówce”. W spotkaniu wzięli udział m.in. regionaliści, zajmujący się badaniem dziejów naszych okolic: Włodzimierz Bławdziewicz, Sławomir Jakubczak i Mirosław Pakuła. Spotkanie było bardzo interesujące! Goście z niespotykaną pasją opowiadali o osobach i obiektach przedstawionych na pocztówkach. Rozmowę poprowadził prezes Towarzystwa, Jacek Szczepański. Bardzo serdecznie dziękujemy gospodarzom Sceny 210 za gościnę.

Prezentacja 27 kwietnia 2007 Prezentacja 27 kwietnia 2007 Prezentacja 27 kwietnia 2007

News Reporter