7 września 2008 odbyło się wręczenie sztandaru 1. Legionowskiemu Batalionowi Zaopatrzenia oraz odsłonięcie zrekonstruowanego pomnika żołnierzy 2. Pułku Saperów Kolejowych.

 

News Reporter