Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Legionowo statuetkę im. Bolesława Roi „Zasłużony dla Legionowa” otrzymał Jacek Szczepański, dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie i prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa.

News Reporter