Trzydziestolecie istnienia Towarzystwa uczczono w sposób szczególny. Z tej okazji ukazała się piętnasta publikacja TPL – napisana przez dr Jolantę Załęczny – „Monografia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 1979-2009”.

Publikacja powstała na bazie materiałów zgromadzonych w archiwum TPL. Są to przede wszystkim protokoły z posiedzeń zarządów i walnych zjazdów oraz bogata korespondencja. Cennym źródłem były – odnalezione po latach (przy okazji prac nad monografią) – dwa tomy kroniki TPL prowadzonej przez Lucjana Chojnowskiego. Wykorzystano ponadto artykuły drukowane na łamach prasy lokalnej: „To i Owo”, „Gazeta Powiatowa”, „Miejscowa” oraz „Nasze Legionowo”, a także archiwalia zgromadzone w Referacie Promocji i Rozwoju Społecznego w Starostwie Powiatowym w Legionowie i zbiory Muzeum Historycznego w Legionowie. Nieocenioną kopalnią wiedzy były osoby związane od lat z Towarzystwem, które dzieliły się wspomnieniami i udostępniały fotografie ze swoich zbiorów.

Rzeczą najważniejszą było zaprezentowanie szerokiej rzeszy społeczników związanych z TPL, nakreślenie przemian organizacyjnych i różnych form działania na rzecz środowiska, ukazanie dorobku wydawniczego oraz różnorodnych inicjatyw.

News Reporter