W niedzielę 21 czerwca odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Dokonano podsumowania działań i udzielono absolutorium Zarządowi IX kadencji. Dokonano także wyboru nowych władz TPL. Dotychczasowy prezes Towarzystwa Jacek Szczepański zrezygnował z kandydowania i desygnował na to stanowisko Jolantę Załęczny. Kandydatura spotkała się z poparciem uczestników Walnego Zjazdu i w ten sposób na czele TPL po raz pierwszy w jego trzydziestoletniej historii stanęła kobieta.

Wybrano także nowy Zarząd, w jego skład weszli: Erazm Domański – pracownik Muzeum Historycznego, Janusz Grabowski – emeryt, Dorota Hepner – nauczyciel SP Nr 4, Mirosław Jankowiak – pracownik naukowy PAN, Cezariusz Kalinowski – inżynier-emeryt, Renata Kamińska – nauczycielka-polonista LO M. Konopnickiej, Zdzisław Koryś – dziennikarz, Wiesław Kwiatkowski – działacz samorządowy, Alicja Makuch – nauczyciel-bibliotekarz LO M. Konopnickiej, Robert Nowiński – dziennikarz, Elżbieta Pogorzelska – nie praktykujący lekarz weterynarii i Jacek Szczepański – historyk, dyr. Muzeum (tu zapewne prezentacja zbędna).

W trakcie obrad dyskutowano nad kierunkami dalszej działalności Towarzystwa. Po zjeździe nowy Zarząd ukonstytuował się, wiceprezesem został ponownie Cezariusz Kalinowski, skarbnikiem Janusz Grabowski, zaś sekretarzem Renata Kamińska.

Nowym władzom TPL należy życzyć owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Podziękowanie za zaufanie i powierzenie funkcji prezesa TPL To duże wyzwanie, szczególnie trudno będzie mu sprostać obejmując tę funkcję po Jacku Szczepańskim Nowy zarząd utrzyma dotychczasową linię działania, plany obejmują:

 • Utrzymanie ścisłej współpracy z władzami miasta i powiatu
 • Współpraca z mediami: lokalną prasą i telewizją
 • Objęcie oddziaływaniem całego powiatu – stąd współpraca z regionalistami i instytucjami z innych miejscowości powiatu legionowskiego
 • Współpraca z instytucjami naukowymi Warszawy
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym oczywiście „Rocznik Legionowski”, publikacje historyczne
 • Organizacja sesji popularnonaukowych i spotkań okolicznościowych oraz spotkań z interesującymi osobami
 • Popularyzacja dokonań członków TPL
 • Kontynuowanie działań mających na celu upamiętnienie osób zasłużonych dla Legionowa (tablice informacyjne, nazewnictwo ulic, legionowski almanach)
 • Szersze oddziaływanie na młodzież i próby pozyskania do TPL ludzi młodych
 • Organizacja wycieczek (po Legionowie, okolicy i Mazowszu)
 • Organizacja spotkań wigilijnych
 • Uwzględnienie propozycji członków Towarzystwa
News Reporter