2.04.2011 r. w sali konferencyjnej SML-W kilkudziesięciu członków TPL wzięło udział w Walnym Zjeździe.
Porządek obrad obejmował:

– przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2010
– przyjęcie rezygnacji obecnego prezesa TPL
– wybór nowego prezesa
– dyskusję programową nad dalszymi kierunkami działania TPL

Prezes Jolanta Załęczny podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę i wspólne działania. Nowym prezesem, wybranym jednogłośnie, został dotychczasowy wiceprezes p. Cezariusz Kalinowski, który będzie pełnił funkcję do końca kadencji obecnego Zarządu. W pierwszym swoim wystąpieniu zapowiedział kontynuację dotychczasowych działań  oraz  podjęcie większej aktywności TPL w upamiętnienie Aliny i Czesława Centkiewiczów oraz godnego uczczenia 80-lecia pierwszej polskiej wyprawy polarnej na Wyspę Niedźwiedzią, którą kierował właśnie Czesław Centkiewicz.

News Reporter