W ramach obchodów Roku Centkiewiczów w Legionowie  z okazji 80. rocznicy pierwszej polskiej wyprawy polarnej na Wyspę Niedźwiedzią  inicjatywy TPL, Muzeum Historycznego i władz miasta  w 2012 r. ukazało się jubileuszowe wydanie książki Czesława Centkiewicza  „Wyspa mgieł i wichrów”.  Opisuje ona ciężka pracę młodych polskich naukowców: Czesława Centkiewicza, Władysława Łysakowskieg i Stanisława Siedleckiego,  którzy przez 400 dni zmagali się z ekstremalnie trudnymi warunkami klimatu polarnego. Kierownikiem tej wyprawy był inż. Czes ław Centkiewicz.

Jest to reprint książki opublikowanej o raz pierwszy w Towarzystwie Wydawniczym „Rój” w 1934 r. w liczbie 3260 egzemplarzy.

Książka jest dostępna w legionowskich bibliotekach i księgarniach.

 

News Reporter