Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Legionowa w dniu 26 lutego 2013 r. wraz z władzami samorządowymi miasta Legionowa i powiatu legionowskiego, Muzeum Historycznym w Legionowie, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz przedstawicielami rodzin ofiar ,  uczestniczyła w złożeniu wieńca i zapaleniu zniczy na mogiłach ofiar w Palmirach. Upamiętniono 73. rocznicę męczeńskiej śmierci  190 mieszkańców Legionowa i okolicy zamordowanych w pierwszych masowych egzekucjach  przeprowadzonych przez niemieckiego okupanta w 1940 r.. Tragiczny los dotknął naszych rodaków właśnie w tym dniu , w dwa dni po ich aresztowaniu. Po zapaleniu zniczy na mogiłach i w miejscu kaźni uczestnicy spotkali się z pracownikami Muzeum w Palmirach, które zamierzają zrealizować ważny projekt poszukiwań biograficznych dotyczący ofiar, a naturalnym partnerem jest  Muzeum Historyczne w Legionowie i Towarzystwo Przyjaciół Legionowa. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa reprezentowali Prezes – Erazm Domański i Wiceprezes – Elżbieta Pogorzelska.

                     

 

News Reporter