Towarzystwo Przyjaciół Legionowa zostało zaproszone do jury konkursowego na finał Międzyszkolnego Turnieju Gimnazjów „Legionowo – moje miast, mój dom”, który odbył się w dniu 11 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego.

W bardzo ciekawie rozegranym turnieju, drużyny młodzieży zaprezentowały swój punkt widzenia na historię, teraźniejszość i przyszłość naszego miasta.

Prezentacje miały ciekawą i atrakcyjną formę oraz były okazją do tworzenia więzi międzypokoleniowej. W grupie młodzieży startującej odnajdujemy naszych sympatyków i przyjaciół oraz miłośników naszej małej ojczyzny jakim jest dla wszystkich miasto Legionowo.

Dla zwycięzców oraz organizatorów ufundowaliśmy nagrody, którymi były nasze ostatnie wydawnictwa.

Towarzystwo reprezentowali: Erazm Domański – Prezes, Pani Barbara Kalinowska, Pan Cezariusz Kalinowski

W jury obok członków Towarzystwa zasiedli – Pani Anna Szczepłek kierownik Referatu Marketingu Urzędu Miasta, reprezentująca Prezydenta Miasta Legionowo oraz dr Jacek Szczepański – dyrektor Muzeum Historycznego także członek Zarządu TPL, który podsumował przebieg turnieju, gratulując wszystkim uczestnikom własnego wnikania w historię i obecne problemy funkcjonowania miasta.

Gratulujemy zespołowi nauczycieli z zespołu Nr 2, pracującego pod kierunkiem Pani dyrektor Małgorzaty Sujak, pomysłu i atrakcyjnej formy przeprowadzenia Turnieju.

Zostaliśmy zaproszeni na przyszłoroczny turniej.

News Reporter