Serdecznie zapraszamy na promocję 6 tomu „Rocznika Legionowskiego”. Odbędzie się ona w Muzeum Historycznym w Legionowie, przy ulicy Mickiewicza 23, 12 stycznia 2014 roku o godzinie 14.30.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

W tym roku mija 10 lat od ukazania się I tomu „Rocznika Legionowskiego” – czasopisma popularnonaukowego w całości poświęconego dziejom Legionowa i powiatu legionowskiego.

Współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był prof. Arkadiusz Kołodziejczyk, a od tomu V komitetem redakcyjnym kieruje prof. Aleksander Łuczak. W „Roczniku…” publikują zarówno uznani badacze regionu, jak i młodzi autorzy stawiający pierwsze kroki naukowe. Prezentacja nowego, VI tomu odbędzie się 12 stycznia (niedziela) o godz. 14.30 w Muzeum Historycznym w Legionowie przy Mickiewicza 23.

Rocznik zapowiada się niezwykle interesująco nie tylko dla miłośników historii Legionowa, ale także dziejów powiatu. W pierwszym dziale przeczytamy rozprawy o pobycie księcia Józefa Poniatowskiego w Jabłonnie (J. Załęczny), o dziejach Wieliszewa w czasie powstania styczniowego (K. Klimaszewski) i o niemieckiej okupacji twierdzy Modlin w latach 1915-1918 (J. Szczepański). Dział kończą dwa artykuły poświęcone wojsku, tj. odbudowie koszar w Zegrzu po II wojnie światowej (M. Pakuła) oraz historii 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie w okresie 1945-2011 (E. Domański).

W kolejnym dziale: materiały źródłowe W. Bławdziewicz przytoczył XVII-wieczne dokumenty dotyczące początków kościoła w Nieporęcie, Z. Markert nawiązał do wczesnych tradycji balonowych, z których słynęło Legionowo, zaś K. Kołodziejczyk opracował część wojennych zapisków prof. S. Srokowskiego, ówczesnego mieszkańca legionowskiego Bukowca. Dział zamyka artykuł A. Kaczyńskiego o obozie jeńców włoskich w Beniaminowie i niezwykłym jeńcu – znanym pisarzu G. Guareschim.

W dziale biografie czytelnicy poznają losy Artura Maciejewskiego – działacza niepodległościowego z Serocka (S. Jakubczak) oraz mjr. Leona Ulatowskiego, legionisty i oficera WP związanego z Jabłonną i przedwojennym Legionowem (P. Rafalski).

Dużym zainteresowaniem czytelników cieszą się zawsze wspomnienia i relacje. W tomie VI została zaprezentowana żołnierska codzienność uchwycona przez Tadeusza Szklarka w listach i kartkach pocztowych z lat 1939-1946 (S. Szklarek). Natomiast wspomnienia z przedwojennego legionowskiego podwórka przy ul. Kościuszki barwnie przedstawiła T. Brzezińska.

Miłośnicy Euterpe znajdą w Legionowskiej Witrynie Poetyckiej, redagowanej przez Z. Korysia, utwory najwyższej próby, autorstwa znanej poetki Anny Czachorowskiej. Jak zawsze w „Roczniku…” zaprezentowano wybór ważniejszych nowości wydawniczych z naszego podwórka. Płaszcz recenzencki przywdziali tu E. Domański, Jakóbczyk-Gola, A. Jakubczak, K. Kołodziejczyk, B. Makowski i J. Szczepański. Rocznik zamyka kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa przygotowywane jak zawsze przez Elżbietę Pogorzelską.

Otrzymujemy zatem tom liczący 19 autorów i 23 artykuły, liczące 240 stron. Liczby to imponujące za którymi kryje się trud pisarski i redaktorski. Za niego serdecznie dziękujemy.

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Jacek Szczepański

za gazetapowiatowa.pl

News Reporter