Dziękujemy bardzo za liczne przybycie na promocję 6. tomu „Rocznika Legionowskiego”. Sala konferencyjna w Muzeum Historycznym przy ul.Mickiewicza pękała w szwach. Gości przywitał prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa Erazm Domański. Na sali byli przedstawiciele władz: powiatu – starosta Jan Grabiec i miasta – sekretarz Urzędu Miasta Legionowo Danuta Szczepanik   , Pani Bronisława Mazur – Honorowy Obywatel Miasta Legionowo,  Pan Edmund Kuklewski – Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna,  regionaliści m.in. dr Sławomir Jakubczak, Włodzimierz Bławdziewicz, ppłk Mirosław Pakuła, autorzy i szerokie grono osób zainteresowanych dziejami Legionowa i powiatu. Po prezesie głos zabrał redaktor naczelny prof. Aleksander Łuczak, który scharakteryzował Rocznik i okres jego wydawania, gdyż minęła okrągła 10 rocznica od wydania I tomu Rocznika. Następnie dr hab. Jacek Szczepański omówił zawartość tomu i przedstawił wszystkich autorów. Sekretarz redakcji dr Mirosław Jankowiak przedstawił wymogi , aby opublikować artykuł na łamach Rocznika , następnie odbyła się dyskusja. Po promocji na gości czekał poczęstunek. Można był nabyć nowy tom Rocznika oraz inne publikacje Towarzystwa oraz wpłacić składki członkowskie. A wszystko to dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Legionowo. Mamy nadzieję , że za rok lub krócej zobaczymy się na promocji nowego, VII tomu „Rocznika Legionowskiego”!

News Reporter