W dniu 26 .02.2014 r. w rocznicę eksterminacji dokonanej przez hitlerowskiego okupanta na mieszkańcach Legionowa i powiatu Legionowskiego w 1940 r. delegacja mieszkańców na czele z Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Panem Piotrem Zadrożnym wespół z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, przedstawicielem starostwa oraz z udziałem wnuczki Antoniego Falkowskiego – jednego z zamordowanych mieszkańców Legionowa Panią Elżbietą Szymerską, uczciła ich pamięć złożeniem wieńców oraz zapaleniem zniczy.

Modlitwę w intencji pomordowanych odmówił ks. prałat Lucjan Szcześniak podkreślając potrzebę kultywowania trwałej pamięci niezłomnych postaw naszych poprzedników. Delegację Towarzystwa Przyjaciół Legionowa tworzyli Prezes oraz Państwo Barbara i Cezariusz Kalinowski. Niezawodnym organizatorem wyjazdu i przewodnikiem po nekropolii palmirskiej był Pan Wojciech Jeute.

News Reporter