Turystyczny Szlak Patriotyczny „Polski Walczącej” ma swoją stronę internetową
www.szlak.powiat-legionowski.pl
Znajdziemy tam mapy – topograficzną i satelitarną – z naniesionym przebiegiem trasy, zdjęcia punktów Szlaku, opisy wydarzeń historycznych i elementy wirtualnego spaceru. Mapę Szlaku i przewodnik można otrzymać w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie (Sowińskiego 15). Prace wraz z załącznikami można nadsyłać lub składać wraz z Formularzem w Starostwie Powiatowym w Legionowie do 30 czerwca, do godz. 16., po zapoznaniu się z Regulaminem.

http://www.powiat-legionowski.pl/index.php/pl/aktualnosci/5929-konkurs-na-szlaku

News Reporter