Zapraszamy na doroczne spotkanie na Cmentarzu Powązki Wojskowe, podczas którego odwiedzimy groby zasłużonych mieszkańców Legionowa i członków TPL. Zbiórka w sobotę 12 lipca b.r., o godz.10.00 przy bramie wejściowej od ul. Powązkowskiej. Tradycyjnie data odwiedzin zbiega się z rocznicą śmierci ks. płk. Jana Mrugacza.

News Reporter