Zapraszamy! Będziemy i My!

 

 

XVIII Festiwal Nauki

SAPERE AUDE”

w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie

w dniach 20 i 21 września 2014r. w godzinach 10-16

JABŁONNA, ul. Modlińska 105

Patronat: Prezes Polskiej Akademii Nauk, Starosta Powiatu Legionowskiego, Wójt Gminy Jabłonna,

Patronat honorowy: Marszałek województwa mazowieckiego

Patronat medialny: Mazowieckie To i Owo Legionowo, Radio dla Ciebie, LTV

sobota 20 września

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 1. Zachorować w Księstwie Warszawskim – M. Turos g. 10-16, P.

 2. Z raportem do księcia ministra” – M. Turos g. 11 W.

 3. Szpital Pluszowego Misia – EMSA g. 10-16 P. Wa.

 4. Transplantacja – dawcy szpiku, – EMSA g. 10-16

 5. 4Life – jak udzielać pierwszej pomocy – EMSA g. 10-16 P. Wa.

Instytut Agrofizyki PAN z Lublina

 1. Co smakuje bakteriom? J. Lalak, g. 10-16 P.

 2. Co piszczy w osadzie czynnym – mali mieszkańcy oczyszczalni ścieków – I. K. Jaromin-Gleń, W. Stelmach, g. 10-16 P.

 3. Zjawisko tarcia w materiałach ziarnistych – J. Wiącek, D. Wiącek, g. 10-16 P.

Koło Naukowe Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, KN ONYKS

 1. Szkółka lutowania – g. 10-16 P. W.

 2. Gadżety elektroniczne – g. 10-16 P. Wys.

 3. Pong – g. 10-16 P, Wa.

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 1. Dzieci Kolberga, Etnologia XXI wieku, g. 10-16, Wys. P.

 2. Pozyskane z przeszłości, Z badań IEA PAN w XXI wieku – Z. Kubiatowski, g. 10-16, Wys. P.

Centrum Badań Kosmicznych PAN

 1. Komety – od wirów ognistych po czasy współczesne – R. Gabryszewski g. 12 W.

 2. Satelity w służbie Ziemi – A. Grzegorczyk, M. Krupiński, g. 10, 11 Wa.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 1. Pokaz badań słuchu –g. 10-16 P, Wa.

 2. Nowoczesne technologie wspomagające słuch – g. 10-16 W.

Muzeum Historyczne w Legionowie

 1. Oficerska Szkoła Aeronautyczna 1919-1924, Z. Kozak, Z. Moszumański, J. Szczepański, – g. 15.00 P.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego

 1. Jak powstało miasto Legionowo – A. Gogolewska g. 10-12

 2. Drugie śniadanie, które chętnie zje uczeń w szkole – A. Budna, K. Kubacka g. 12-14

 3. Energetyka odnawialna w domu – G. Mankiewicz, J. Frymark 14-16

Instytut Geofizyki PAN

 1. Magnetyczny „pies na smyczy” – g. 10-16 P.

 2. Dlaczego trzęsienia ziemi burzą budynki..? g. 10-16 P.

 3. Geofizyka w szkole – g. 10-14

Wydawnictwo AJAKS

 1. Prezentacja publikacji historyczno-naukowych, g. 10-16.

Archiwum PAN w Warszawie

 1. Powstanie Warszawskie, g. 10-16, W., Konkurs.

 2. Skarby archiwum PAN – B. Wiktorowicz, g. 10-16, P.

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego

 1. Czy na pewno: pij mleko? – M.K. Zielińska-Górska – P. Wa.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego z Legionowa

 1. Niezwykła codzienność od zaplecza – M. Chałubek, g. 10-14 P.

 2. Medialni odkrywcy – sleevface – B. Narel, E. Vedral, g. 10-14 P.

 3. Biologiczno – chemiczne prawdy i mity związane z odżywianiem i żywnością – A. Majczyk, g.10-14 P.

Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 1. Zabawy ekonomiczno-matematyczne – g. 10-16, P Wa.

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

 1. Elektrodynamiczny filtr powietrza – g. 10-16, P. Wa

 2. Plazma mikrofalowa do celów medycznych – g. 10-16, P. Wa

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 1. Prezentacja busa edukacyjnego i dwóch motocykli służbowych – Zakład Ruchu Drogowego, g. 10-16 P.

 2. Technika kryminalistyczna – daktyloskopowanie – Zakład Szkoleń Specjalnych, g. 10-16 P.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wLegionowie

 1. Taktyka działań ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej – g. 10-16 P. Wys.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

 1. Promieniowanie jonizujące: alfa, beta, gamma i X – P. Krajewski, K. Ciupek, g. 10-16 P.

Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka

 1. Białołęka Prison- Art.- Sztuka zza krat – galeria prac, g. 10-16.

 2. Więzienie stracony czas – film, g. 10-16.

 3. Ujarzmić przestępcę – prezentacja g. 10-16.

 4. Napraw swój błąd u boku bliskich – prezentacja g. 10-16.

 5. Kobiety w służbach mundurowych – wystawa, g. 10-16.

 6. Mundur nie chroni przed przemocą – prezentacja, g. 10-16.

 7. Działalność kulturalna, oświatowa i resocjalizacyjna – wystawa, g. 10-16.

Instytut Chemii Organicznej PAN

 1. Chemia dla każdego, g. 10-14 Wa.

Ambasada Gruzji

 1. Gruzja-unikalny skarb Europy– g. 10-16 P.

Ambasada Bułgarii

 1. Bułgaria – ludzie, kultura, krajobrazy – g. 10-16 P.

Państwowe Muzeum Archeologiczne

 1. Ceramiczne puzzle – A. Bart, g. 10-16 W.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 1. Madamme Recamier – Wydział Rewaloryzacji i Konserwacji Zabytków – A. Duda – g. 12 P.

Pracownie Konserwacji Zabytków

 1. Makata chińska z przedstawieniem bóstwa długowieczności i szczęścia – Shou Lao, jadącego na jelonku, ze zbiorów PAN DZiK – M.Ratajczak – g. 13 P.

Stowarzyszenie KERAMOS

 1. Sztuka ceramiki – g. 10-16 Wa.

Akademia Pedagogiki Specjalnej

 1. W świecie niewidomych – g. 10-16 P. W.

 2. W świecie wyobraźni – g. 10-16 P. W.

 3. Mówiące komputery – g. 10-16 P. W.

Legionowskie Koło Robotyki LEGROBOT, Stowarzyszenie Obywatele mają prawa

 1. LEGROBOT prezentacja robotów – R. Szymański, J. Kita g. 10-16 P. Wa.

 2. Szkoła lutowania g. 10-16 P.

 3. Krótki kurs drukowania w 3D g. 10-16 P.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie

 1. Ziemniak rośliną wszechstronnie użytkową – K. Zarzyńska g. 10-16. P.

Wydział Elektryczny Politechnika Śląska

 1. Zawody robotów klasy HEXOR – T. Stenzel, g. 10-16 P. Wa.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe w Legionowie

 1. Granice naszego języka są granicami naszego świata – g. 10-16 P. Wa.

Fundacja ART

 1. Tkactwo – g. 10-16 Wa.

 2. Zielarstwo ludowe – g. 10-16 Wa.

Zamek Królewski w Warszawie, Dział Oświatowy

 1. Książę Józef Poniatowski i mieszkańcy pałacu pod Blachą – g. 10-16 P. Wa.

 2. Ploteczki spod Blachy – przedstawienie – g. 12:00

Instytut Sztuki PAN

 1. Mała elegantka, mały elegant – moda dziecięca przełomu XVIII i IX wieku – A. Straszewska g. 10-16 P.

 2. Ubiory dziecięce w XVIII i na początku XIX wieku kontekście oświeceniowych koncepcji dzieciństwa – A. Straszewska g. 10-14 P. Wyk.

 3. Przyjaciele dzieciństwa. Świat zabawek i zabaw w XVIII wiecznej Polsce – A. Wiszniewska – g. 10-16 P. Wys.

Stowarzyszenie Historya z Wołomina

 1. Prezentacja replik ubiorów z czasów księcia Józefa Poniatowskiego

E. Litwiniak, g. 10-14 P.

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 1. Rewolucje w ewolucji – g. 10-16 P.

 2. Rośliny przodków – od rajskiego jabłka do… – g.10-16 P.

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

 1. Pokazy chemiczne – Naukowe Koło Chemiczne Flogiston – g. 10-16 P.

Koło Naukowe Studentów PW, SKAP

 1. Pokaz pojazdu kropelka – g.10-16 P, Wys.

 2. Przejazd samochodem elektrycznym pac-car – g. 10-16 P.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Jabłonna

 1. Nowoczesne leśnictwo i edukacja leśna – E. Grzywacz, g. 10-16 P, Wa.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Naczelna Organizacja Techniczna

 1. Inteligentne budownictwo – E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16 P.

 2. Laska dla niewidzących – E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16 P.

 3. Miasto przyszłości – E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16 P.

Narodowy Bank Polski

 1. Bank banków – g. 10-16 P. Wa.

Akademia Wychowania Fizycznego

 1. Moja postawa ciała, moja budowa ciała g. 10-16 P. Wa.

 2. Pomiary składu ciała g. 10-16 P. Wa.

 3. Ocena prostych sprawności motorycznych? g. 10-16 P. Wa.

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa

 1. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa – g. 10-16 P.

Mateusz Zaremba, Adam Kita

 1. Fokus One – kosmos w 3D – czyli jak każdy może wysłać balon w kosmos g. 10-16 P., Wa.

Pasieka Miodomilowy Las

 1. Wieści z ula, czyli o obyczajach pszczół, g. 10-16 P. Wa.

 2. Woskiem malowane, czyli enkaustyka, g. 10-16 P. Wa.

Polskie Towarzystwo Idealnej Edukacji

 1. Ajurweda – naukowe podstawy doskonałego zdrowia – K. Słowiński – g. 10-16 P

Impreza towarzysząca:

Lubię czytać dzieciom – Aktor X g. 11., Aktor Y g. 13., D. Papis g. 15. (501 792 107).

niedziela 21 września

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 1. Zachorować w Księstwie Warszawskim – M. Turos g. 10-16 P.

 2. Książę Józef jako administrator wojskowej służby zdrowia” – M. Turos g. 11 W.

 3. Szpital Pluszowego Misia – EMSA g. 10-16 P. Wa.

 4. Transplantacja – dawcy szpiku, – EMSA g. 10-16 P.

 5. 4Life – jak udzielać pierwszej pomocy – EMSA g. 10-16 P. W.

Koło Naukowe Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, KN ONYKS

 1. Szkółka lutowania – g. 10-16 P. W.

 2. Gadżety elektroniczne – g. 10-16 P. Wys.

 3. Pong – g. 10-16 P. Wa.

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 1. Dzieci Kolberga, Etnologia XXI wieku, g. 10-16 Wys, P.

 2. Pozyskane z przeszłości; Z badań IEA PAN w XXI wieku – Z. Kubiatowski, g. 10-16 Wys. P.

Centrum Badań Kosmicznych PAN

 1. Sygnały geodynamiczne i ich przyczyny – M. Kaczorowski g. 12-14 P. W. Wa.

Archiwum PAN w Warszawie

 1. Powstanie Warszawskie, g. 10-16 W. Konkurs

 2. Skarby archiwum PAN – B. Wiktorowicz, g. 10-16 P.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

 1. Taktyka działań ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej – g. 10-16 P. Wys.

Studenckie Koło Astronautyczne PW

 1. Model pierwszego polskiego satelity PW-Sata – g. 10-16 P. Wa.

 2. Testowanie czujników wykorzystywanych w satelitach; łazika ARES i łazika Skarabeusz – g. 10-16 P. Wa.

 3. Motele rakiet i gondol od balonu stratosferycznego – g. 10-16 P. Wa.

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

 1. Elektrodynamiczny filtr powietrza – g. 10-16 P. Wa

 2. Plazma mikrofalowa do celów medycznych – g. 10-16 P. Wa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego

 1. Jak powstało miasto Legionowo – A. Gogolewska g. 10-12

 2. Drugie śniadanie, które chętnie zje uczeń w szkole – A. Budna, K. Kubacka g. 12-14

 3. Energetyka odnawialna w domu – G. Mankiewicz, J. Frymark 14-16

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi

 1. Hokus pokus fizykus – A. Wichrowska g. 10-14 P.

 2. Ciekawy świat chemii – A. Łozińska, B. Łączyńska g. 1-14 P.

 3. Złoto, srebro i inne skarby… . – R. Banach, E. Senderowska g. 10-14 P.

 4. Szkiełkiem i okiem czyli „Kto” mieszka w kropli wody? – M. Rychnik g.10-14 P.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 1. Pokaz badań słuchu –g. 10-16 P, Wa.

 2. Nowoczesne technologie wspomagające słuch – g. 10- 16 W.

Instytut Chemii Organicznej PAN

 1. Chemia dla każdego, g. 10-14 P.

Ambasada Gruzji

 1. Gruzja – unikalny skarb Europy– g. 10-16 P.

Ambasada Bułgarii

 1. Bułgaria – ludzie, kultura, krajobrazy – g. 10-16 P.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 1. Madamme Recamier – Wydział Rewaloryzacji i Konserwacji Zabytków – A. Duda – g. 12 P.

 2. Wystawa – Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski Zespól Szkół Plastycznych z Koła g. 14 Wys.

Pracownie Konserwacji Zabytków

 1. Makata chińska z przedstawieniem bóstwa długowieczności i szczęścia – Shou Lao, jadącego na jelonku, ze zbiorów PAN DZiK – M. Ratajczak – g. 11 P

Stowarzyszenie KERAMOS

 1. Sztuka ceramiki – g. 10-16 Wa.

Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 1. Zabawy ekonomiczno-matematyczne – g. 10-16 P. Wa.

Akademia Pedagogiki Specjalnej

 1. W świecie niewidomych – g. 10-16 P. W.

 2. W świecie wyobraźni – g. 10-16 P. W.

 3. Mówiące komputery – g. 10-16 P. W.

Legionowskie Koło Robotyki LEGROBOT, Stowarzyszenie Obywatele mają prawa

 1. LEGROBOT prezentacja robotów – R. Szymański, J. Kita g. 10-16, P. Wa.

 2. Szkoła lutowania g. 10-16 P.

 3. Krótki kurs drukowania w 3D g. 10-16 P.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie

 1. Ziemniak rośliną wszechstronnie użytkową – K. Zarzyńska g. 10-16 P.

Wydział Elektryczny Politechnika Śląska

 1. Zawody robotów klasy HEXOR – T. Stenzel, g. 10-16 P. Wa.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe w Legionowie

 1. Granice naszego języka są granicami naszego świata – g. 10-16 P. Wa.

Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka

 1. Białołęka Prison- Art – Sztuka zza krat – galeria prac g. 10-16

 2. Napraw swój błąd u boku bliskich – prezentacja g. 10-16

 3. Kobiety w służbach mundurowych – wystawa g. 10-16

 4. Mundur nie chroni przed przemocą – prezentacja g. 10-16

 5. Działalność kulturalna, oświatowa i resocjalizacyjna – wystawa g. 10-16

 6. Odział Otwarty – koncert, g. 15

Fundacja ART

 1. koncert wielokulturowy „Warszawska wycinanka” 200. lecie O. Kolberga g. 12

 2. Tkactwo – g. 10-16 Wa.

 3. Zielarstwo ludowe – g. 10-16 Wa. n

Zamek Królewski w Warszawie, Dział Oświatowy

 1. Książę Józef Poniatowski i mieszkańcy pałacu pod Blachą – g. 10-16 P. Wa.

 2. Ploteczki spod Blachy – przedstawienie – g. 11:30

Instytut Sztuki PAN

 1. Mała elegantka, mały elegant – moda dziecięca przełomu XVIII i XIX wieku – A. Straszewska g. 10-16 P.

 2. Ubiory dziecięce w XVIII i na początku XIX wieku kontekście oświeceniowych koncepcji dzieciństwa – A. Straszewska g. 10-14 P. W.

 3. Przyjaciele dzieciństwa. Świat zabawek i zabaw w XVIII wiecznej Polsce – A. Wiszniewska – g. 10-16 P. Wys.

Stowarzyszenie Historya z Wołomina

 1. Prezentacja replik ubiorów z czasów księcia Józefa Poniatowskiego

E. Litwiniak, g. 10-14 P.

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 1. Rewolucje w ewolucji – g. 10-16 P. Wa.

 2. Rośliny przodków – od rajskiego jabłka do… – g.10-16 P. Wa.

Koło Naukowe Studentów PW, SKAP

 1. Pokaz pojazdu kropelka – g.10-16 P. Wys.

 2. Przejazd samochodem elektrycznym pac-car – g. 10-16 P.

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 1. Wprost z Egiptu: Sakkara po kolejnej kampanii wykopaliskowej – K. J. Myśliwiec, g. 11 W.

Instytut Psychologii PAN

 1. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w psychologii – G. Pochwatko, M. Skorko – g. 10-16 P.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Jabłonna

 1. Nowoczesne leśnictwo i edukacja leśna – E. Grzywacz, g. 10-16 P. Wa.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 1. Niebezpieczna apteczka – leki odręcznej sprzedaży jako środki odurzające – J. Zawilska, g. 12 W.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Naczelna Organizacja Techniczna

 1. Inteligentne budownictwo – E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16 P.

 2. Laska dla niewidzących – E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16 P.

 3. Miasto przyszłości – E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16 P.

Akademia Młodych Uczonych PAN

 1. Układ pokarmowy – jak wygląda od środka – J. Fichna Uniwersytet Medyczny w Łodzi – g. 10-16 P.

 2. O spadkach, testamentach i dziedziczeniu – K. Osajda Uniwersytet Warszawski – g. 11.30, 14.30. P. W.

 3. Światłowody aktywne jako elementy urządzeń i systemów fotonicznych – D. Dorosz Politechnika Białostocka – g. 11.30 14.00 P.

 4. Zabawy ze światłem – K.Rutkowska Politechnika Warszawska – g.15 P.

 5. Konkurs „Spotkania ponad czasem z mitologią Greków i Rzymian” – K. Marciniak Uniwersytet Warszawski – g.12.

Narodowy Bank Polski

 1. Bank banków – g. 10-16 P. Wa.

Akademia Wychowania Fizycznego

 1. Moja postawa ciała, moja budowa ciała g. 10-16 P. Wa.

 2. Pomiary składu ciała g. 10-16 P. Wa.

 3. Ocena prostych sprawności motorycznych? g. 10-16 P. Wa.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

 1. koncert z cyklu Pałacowe spotkania z muzyką g. 13

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa

 1. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa – g. 10-16 P.

Mateusz Zaremba, Adam Kita

 1. Fokus One – kosmos w 3D – czyli jak każdy może wysłać balon w kosmos g. 10-16 P., Wa.

Pasieka Miodomilowy Las

 1. Wieści z ula, czyli o obyczajach pszczół, g. 10-16 P. Wa

 2. Woskiem malowane, czyli enkaustyka, g. 10-16 P. Wa.

Polskie Towarzystwo Idealnej Edukacji

 1. Wastu – kanon architektury przynoszącej szczęście – g. 10-16 – A. Baran SARP

 1. Poloneza czas zacząć – warsztaty tańców narodowych – K. Michałowska, g. 11-13

Impreza towarzysząca:

Lubię czytać dzieciom – Aktor X g. 11., Aktor Y g. 13., Aktor Z g. 15.

Mazowieckie To i Owo, Stowarzyszenie Obywatele mają Prawa

IV Mazowiecki Konkurs Nalewek „NALEWKA KSIĘCIA PEPI” – R. Szymański, J. Kita Jabłonna 2014 g. 10-15, ogłoszenie wyników g. 15

News Reporter