18 i 19 września odbyło się w Pułtusku I Forum Badaczy Mazowsza zorganizowane przez Akademię Humanistyczną im.A.Geysztora, Burmistrza Pułtuska i Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Atena. Pierwszy dzień poświęcony był historii i stanowi badań nad Mazowszem. Drugi dzień zaś stowarzyszeniom regionalnym i ich działalności dla lokalnej społeczności. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa w drugim dniu reprezentował Krzysztof Kołodziejczyk z wystąpieniem: Towarzystwo Przyjaciół Legionowa – jubileusz 35 lecia.

News Reporter