25 października odbyła się w legionowskim Ratuszu promocja VII tomu „Rocznika Legionowskiego”, wydanego dzięki dofinansowaniu przez Prezydenta miasta Romana Smogorzewskiego. Był to nasz mały jubileusz, od 20 lat wydajemy publikacje i było to nasze 20 wydawnictwo. Na spotkaniu nie zabrakło władz powiatu: Starosty Jana Grabca i miasta – Prezydenta Romana Smogorzewskiego, regionalistów: Włodzimierza Bławdziewicza, dra Sławomira Jakubczaka, dra ppłk Mirosława Pakuły, Krzysztofa Klimaszewskiego, autorów i mieszkańców powiatu, interesujących się żywo historią naszej „Małej Ojczyzny”. Gości przywitała wiceprezes Elżbieta Pogorzelska, potem głos zabrał dr hab. Jacek Szczepański, który opowiedział o tekstach i przedstawił ich autorów. Następnie o Roczniku opowiedział prof. Aleksander Łuczak. Sprawy techniczne tekstów i kontaktu z redakcją omówił sekretarz Rocznika dr Mirosław Jankowiak. Część oficjalną zamknęła dyskusja. Na gości czekał słodki poczęstunek, możliwość porozmawiania i wymiany poglądów. Można było zakupić nowy Rocznik, jak i poprzednie, a także inne wydawnictwa Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Mamy nadzieję, że nie dłużej niż za rok znów spotkamy się na promocji kolejnego, VIII tomu!

News Reporter