W dniu 6 grudnia 2014 r. wiceprezes Elżbieta Pogorzelska wzięła udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Koła „Brzozów” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. ppłk. Edwarda Dietricha „Ralfa” w Legionowie, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów im.
Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Legionowie, Prezydenta Miasta
Legionowo oraz Dyrektora SP nr 7.

News Reporter