14 marca w sali SML-W odbył się Walny Zjazd członków TPL.  Zaszczycili nas swoją obecnością: Honorowy Obywatel Miasta Legionowo – Pani Bronisława Mazur, prezydent Legionowa Pan Roman Smogorzewski, Redaktor Naczelny „Rocznika Legionowskiego” prof. Aleksander Łuczak.
Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2014. Jedną z podjętych uchwał było zobligowanie Zarządu do uporządkowania listy członków, dlatego też osoby zalegające ze składkami powyżej 2 lat, jeśli nie uregulują zaległości z dniem 1 czerwca br. zostaną skreślone z listy członków zgodnie ze statutem TPL.

fot.Stanisław Załęczny

 

 

 

 

 

News Reporter