W dniu 20 maja 2015 r. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa uczestniczyło w uroczystym odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej poświęconej kpt. prof. Tadeuszowi Gołębiewskiemu  – w 5 rocznicę jego śmierci- zasłużonemu legionowianinowi- w czasie okupacji – dowódcy 704 plutonu AK uczestniczącemu w powstaniu Warszawskim w Legionowie i Kampinosie.

Po wojnie profesor Gołębiewski swoją pracą społeczną i wychowawczą  przyczynił się do niezwykle bogatego opisu działalności konspiracyjnej i bojowej środowiska żołnierzy Armii Krajowej i wpisaniu go do spuścizny moralnej przekazanej współczesnym mieszkańcom Legionowa, a szczególnie młodzieży.

W uroczystości uczestniczyła żona i córka prof. Gołębiewskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, władze samorządowe miasta Legionowo i powiatu legionowskiego, koledzy z konspiracji, młodzież ze szkoły Podstawowej nr.2,  przedstawiciele Muzeum Historycznego,  młodzież harcerska, mieszkańcy oraz reprezentanci  Towarzystwa

News Reporter