W 114. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego przy jego tablicy pamiątkowej w Legionowie, została zorganizowana przez legionowskie Stowarzyszenie Patriotów i Ruch Narodowy uroczystość patriotyczna.Obok organizatorów udział wzięła Pani Bronisława Romanowska Mazur – Honorowy Obywatel Miasta Legionowo i jednocześnie szefowa środowiska byłych żołnierzy Armii Krajowej, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowa Pan Piotr Zadrożny, Pan Wojciech Jeute reprezentujący Muzeum i Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej. TPL w osobach Prezesa i Wiceprezes uczestniczyło także w tej podniosłej uroczystości. Prezes TPL przedstawił mało znane fakty z życia rotmistrza Pileckiego oraz zaprezentował materiały historyczne, jakie znajdują się w Muzeum Historycznym w Legionowie – Filia Piaski, pozyskane z Centralnego Archiwum Wojskowego ( wśród nich jest kopia własnoręcznie napisanego w 1926 r. przez Witolda Pileckiego życiorysu oraz opinia służbowa z 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich, gdzie rotmistrz odbywał ćwiczenia jako oficer rezerwy w 1936 r.
Dokumenty te są potwierdzeniem patriotycznej i niezłomnej postawy, jaką rotmistrz Pilecki prezentował przez całe swoje życie. 25 maja mija 67 rocznica jego męczeńskiej śmierci – PAMIĘTAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

News Reporter