Tradycyjnie w lipcu odwiedziliśmy Cmentarz Powązki Wojskowe, aby zapalić znicze na grobach osób zasłużonych dla Legionowa i TPL. Tym razem na trasie odwiedzin byli: Państwo Alina i Czesław Centkiewiczowie – pisarze, mieszkańcy Legionowa ; Lucjan Chojnowski – wieloletni członek TPL ; Jan Skibniewski – legionowski lekarz ; płk Jeremiasz Ślipiec ; ks. płk Jan Mrugacz – Honorowy Obywatel Miasta Legionowo, honorowy członek TPL, ; kpt. pil. Mieczysław Olszewski – dowódca 123 eskadry myśliwskiej operującej w pierwszych dniach września z Poniatowa, walczył nad Legionowem ; Igor Newerly – pisarz, kilka lat dzieciństwa spędził w jabłonowskim carskim garnizonie ; gen. Bolesław Roja – pomysłodawca nadania koszarom w Jabłonnie nazwy „Legjonowo”, inż. Jan Szal – zaprojektował gondolę do legionowskiego balonu stratosferycznego „Gwiazda Polski” ; gen. Lucjan Żeligowski – dowódca 10 DP , która w 1920 roku wyruszyła z ówczesnych jabłonowskich koszar pod Radzymin ; kpt. Witold Karpowicz – oficer 2 Batalionu Mostów Kolejowych w Legionowie ; Jerzy Szaniawski – pisarz z Zegrzynka ; Rotmistrz Witold Pilecki – grób symboliczny, przebywał w Legionowie ; mjr. Franciszek Hynek – oficer w 2 Batalionie Balonowym ; kwatera Obroży – poświęcona także I Rejonowi w Legionowie ; „Dolinka Katyńska” ; kwatera Parasola – wielu legionowian znajdowało się w tym batalionie ; kpt. Zbigniew Burzyński – oficer w 2 Batalionie Balonowym ; gen. Wiktor Gawroński – sztabskapitan w 4 batalionie kolejowym w Jabłonnie za czasów carskich i dzięki niemu do Jabłonny po I wojnie trafia Batalion Wyszkolenia Wojsk Kolejowych (późniejszy 2BMK) ; kwatera Kościuszkowców – 1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki przybyła do Legionowa ; por. Mieczysław Smerek – kombatant I Rejonu AK w Legionowie. Dziękujemy za udział !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Reporter