Zapraszamy do udziału w  „Raucie z Piłsudskim”  w Rynku z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia od godz. 15.00 , będziemy również obecni z stoiskiem promocyjnym.

Zapraszamy również do lektury artykułu prezesa Erazma Domańskiego „Pamięć Bitwy Warszawskiej w tradycjach bojowych oraz pamięci społeczeństwa powiatu”  na łamach  „Gazety Powiatowej”

http://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/pamiec-bitwy-warszawskiej-w-tradycjach-bojowych-oraz-pamieci-spoleczenstwa-powiatu-cz-1/

http://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/pamiec-bitwy-warszawskiej-w-tradycjach-bojowych-oraz-pamieci-spoleczenstwa-powiatu-cz-2/

News Reporter