Prezes Erazm Domański wziął udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej ks. Józefowi Schabowskiemu. W 34. rocznicę wybuchu stanu wojennego w kościele parafii św. Jana Kantego odbyła się msza w intencji ofiar stanu wojennego, o błogosławieństwo dla Ojczyzny oraz w intencji śp. ks. Józefa. Ksiądz Schabowski był proboszczem tej parafii od 1977 roku, przez 18 lat.

News Reporter