Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących nadania nazwy nowo wybudowanej ulicy biegnącej od ulicy Polnej, wzdłuż torów kolejowych do ulicy Piaskowej.
Propozycja TPL ma na celu upamiętnienie jednostek , które miały koszary na terenie dzisiejszego miasta do 1939 roku – 2 Batalion Mostów Kolejowych i 1 Dywizjon Pociągów Pancernych jako Wojsk Kolejowych oraz 2 Batalionu Balonowego. Ze szczególnym uwzględnieniem baloniarzy, którzy święcili międzynarodowe i krajowe sukcesy – Hynek, Burzyński, Pomaski, Wysocki.
Prosimy o poparcie i udział w konsultacjach!!!

Klikając w link , następnie w link na dole – Swój głos na nazwę ulicy można oddać na stronie konsultacji i wybierając propozycję Wojsk Kolejowych/ 2 Batalionu Balonowego.

www.legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci;kategoria-komunikaty;id-7227

News Reporter