Zarząd TPL zaprasza członków stowarzyszenia na Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy , który odbędzie się 23.01.2016 roku o godz. 15.00  w Sali Konferencyjnej SML-W przy ul. Jagiellońskiej 11

News Reporter