Niedawno Pani Bronisława Romanowska – Mazur, Honorowy Obywatel Miasto Legionowo, szefowa legionowskiego środowiska kombatantów Armii Krajowej, Honorowy Prezes Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej, także aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Legionowa obchodziła jubileusz 90. Rocznicy Urodzin.

Do dziesiątków życzeń dołączyliśmy także życzenia od członków i sympatyków naszego towarzystwa, odwiedzając Panią Bronisławę w jej domu w dniu 19 lutego i wręczając bukiet róż.

Spotkanie było okazją do rozmowy o przeszłości i mieszkańcach naszego miasta. Wiele o tym już wiemy między innymi dzięki publikacji monumentalnego dzieła Pani Bronisławy – „Czas próby”, wydanego przez Muzeum Historyczne w 2010 r.

Wśród wielu pamiątek wypatrzyliśmy u Pani Bronisławy ciekawy obraz ukazujący drogę wśród sosen do Leśniczówki pod Jabłonną, która odgrywała ważną rolę w czasie okupacji, a który został namalowany przez członka rodziny – Pana Wasilewskiego.

Swój osobisty stosunek do Legionowa dodatkowo Pani Bronisława wyraziła w tomiku poezji „ W cieniu sosen, w cieple piasku” wydanym przez Towarzystwo Przyjaciół Legionowa w 2003 r. Czynimy obecnie starania wydania drugiego tomu poezji Pani Bronisławy , także poświęconemu Legionowu i jego mieszkańcom.

Korzystajmy z dorobku Pani Bronisławy i jej niewyczerpalnego optymizmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

News Reporter