Od 23 stycznia działa nowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Legionowa , który tworzą: Erazm Domański – Prezes, Jacek Szczepański – Wiceprezes, Krzysztof Kołodziejczyk – Sekretarz, Ewa Narożna – Skarbnik oraz członkowie:  Elżbieta Pogorzelska, Robert Nowiński, Waldemar Głowacki, Zdzisław Koryś, Natalia Jastrząb.

Towarzystwo, działające już od 37 lat cały swój wysiłek kierowało na kształtowanie patriotyzmu lokalnego wśród mieszkańców Legionowa, adresując swoje zamierzenia zarówno do osób dorosłych ,jak i młodzieży.

Poprzez działalność wydawniczą, zamierzenia kulturalno–oświatowe, wycieczki historyczne, inicjatywy społeczne wpływa na kształtowanie się tożsamości lokalnej legionowian , dość często będących przybyszami spoza miasta.

Także w tym roku i w najbliżej kadencji Zarząd Towarzystwa zorganizuje szereg zamierzeń służących kształtowaniu wspólnotowych więzi mieszkańców.

Do najważniejszych tegorocznych zamierzeń należy:

  1. Wydanie i promocja IX tomu Rocznika Legionowskiego
  2. Wydanie i promocja tomiku poezji Pani Bronisławy Romanowskiej Mazur – Honorowego Obywatela Miasta Legionowo
  3. Organizacja spacerów historycznych po mieście dla chętnych mieszkańców w cyklu „Poznajemy historie naszych ulic”- najbliższy spacer odbędzie się ulicą Piłsudskiego (dawniej Królewska, PPR- w latach 1945- 1948, PZPR w latach 1948-1990) w dniu 16 kwietnia od godz. 10.00- 12.00 ( sobota – zbiórka przy budynku ul. Piłsudskiego 1- przy stacji kolejowej), który poprowadzi Prezes Erazm Domański
  4. II Rajd Pieszy Szlakiem „Polski Walczącej” – wrzesień – rajd po Bukowcu i lesie Bukowiec przybliżający historię walk powstańczych w sierpniu i wrześniu 1944 r.
  5. Wycieczka historyczna do Dęblina „Szlakiem Kościuszkowców” – czerwiec i Puszczy Kampinoskiej – wrzesień, szlakiem legionowskiego batalionu por. Szymkiewicza „Znicza” w „Zgrupowaniu Kampinos”
  6. Organizacja „Dnia Centkiewiczów” – październik

Szczegóły organizacyjne zamierzeń Towarzystwa będą podawane na stronie Towarzystwa (www.przyjacielelegionowa.org.pl) i Facebook TPL.

Zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w naszych zamierzeniach

Erazm Domański – Prezes TPL

News Reporter