Podczas VIII Legionowskiej Dychy promowaliśmy Państwa Centkiewiczów, Honorowych Obywateli Miasta Legionowo. A przede wszystkim Pana Czesława, nie tylko pisarza i polarnika, ale też sportowca – medalistę Polski w biegach. Rozdawaliśmy ulotkę przygotowaną wspólnie z Muzeum Historycznym w Legionowie, sprzedawaliśmy wydawnictwa związane z Centkiewiczami oraz zapraszaliśmy gości z Polski, Kowla i mieszkańców Legionowa do zwiedzania wystawy o Nich w naszym Muzeum. Najlepsza Legionowianka i najlepszy Legionowianin otrzymali od nas publikacje.

 

 

 

 

 

 

News Reporter