Spacer historyczny ul . Handlową i piknik Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Towarzystwo Przyjaciół Legionowa organizuje w dniu 25 czerwca br. (sobota) spacer historyczny(15.30-17.00) i doroczny Piknik (17.00-21.00).

Spacer historyczny zostanie poprowadzony ulicą Handlową, dalej Polną
i Słoneczną, który poprowadzi dr hab. Jacek Szczepański – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa i Dyrektor Muzeum Historycznego. Zbiórka uczestników spaceru o godz. 15.30 obok Sklepu Zoologicznego przy ulicy Kościuszki 1.

Piknik odbędzie się w ogrodzie Elżbiety Pogorzelskiej przy ulicy Roi 13 od godz. 17.00 21.00, gdzie przy grillu i akompaniamencie akordeonu uczestnicy będą mogli się spotkać, porozmawiać o sprawach historii
i kultury naszego miasta.

Udział w spacerze jest bezpłatny, natomiast uczestnicy Pikniku wnoszą opłatę 15 zł, która będzie przyjmowana przez TPL w sekretariacie Muzeum, przy ul. Mickiewicza 23 – od dnia 15 czerwca do 23 czerwca w godzinach od 9.00 16.00 u kol. Edyty Szczepanik (ewentualnie w czasie spaceru).

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków TPL, a także chętnych mieszkańców miasta.

Zarząd TPL XII Kadencji

News Reporter