Towarzystwo Przyjaciół Legionowa serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej legionowskiego podróżnika i fotografika – Roberta Pogorzelskiego, naszego kolegi z Towarzystwa Przyjaciół Legionowa.

Rozpocznie się on się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w Sali Widowiskowej Ratusza Urzędu Miejskiego w Legionowie. Gośćmi spotkania obok autora będzie grono znanych polskich polarników. Wstęp wolny

Autor przybędzie na spotkanie z psem polarnym „Biegunem”, który od wyprawy stał się jego nierozłącznym przyjacielem .

Wystawa zaprezentuje efekty wizualne polskiej wyprawy polarnej na Spitsbergen zorganizowanej z udziałem legionowianina – Roberta Pogorzelskiego w latach 2015-2016 r., na której znalazły się też akcenty legionowskie ( umieszczenie flagi Legionowa na lodowcu, przekazanie do biblioteki polskiej bazy polarnej na Spitsbergenie publikacji TPL „Wyspa mgieł i wichrów”- reprintu wydanego w Legionowie w 2012 r. w ramach Roku Cetkiewiczowskiego.

Jest ona dedykowana głównie młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom naszego miasta i osobom zainteresowanym problematyką polarną , przyrody i ekologii.

Jest równie okazją do przypomnienia I Polskiej Wyprawy Polarnej, która w 1932 wyruszyła z Legionowa i Warszawy na Wyspę Niedźwiedzią, postaci Aliny i Czesława Centkiewiczów, znakomitych polskich pisarzy i polarników, tak szczególnie związanych z Legionowem i okazją do poznania osiągnięć naukowych polskich polarników.

Wystawa zawierać będzie 20 fotogramów o odpowiedniej szacie graficznej, które będą eksponowane na wystawie w Ratuszu w dniach 31.03.2017 r. – 15.04.2017 r. a następnie w rożnych miejscach w Legionowie m.in. w szkołach, Muzeum, na „Dniach Legionowa” i Festiwalu Nauki w Jabłonnie.

Partnerem wystawy jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z Warszawy
i Muzeum Historyczne w Legionowie.

Współpraca- Urząd Miasta Legionowo i Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.

News Reporter