Białobrzegi

24 czerwca od rana uczestniczyliśmy w uroczystościach w Białobrzegach z okazji 100 rocznicy odmowy złożenia przysięgi na wierność zaborcom. Złożyliśmy kwiaty przy Pomniku Legionistów Marszałka Piłsudskiego i byliśmy obecni przy poświęceniu ronda im. Legionistów Polskich oraz złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku dawnych koszar w Białobrzegach . Na rodzinnym Pikniku na terenie kompleksu wojskowego w Białobrzegach wystawiliśmy swoje stoisko z książkami oraz okoliczną wystawką o Legionach. Po sąsiedzku mieliśmy Nieporęckie Towarzystwo Historyczne, które z tej okazji wybijało okolicznościową monetę. Odbyła się również inscenizacja historyczna pt. „Odmowa złożenia przysięgi zaborcom przez 5.Pułk Piechoty Legionów Polskich 14 lipca 1917r.”

News Reporter