Spacer po Powązkach Wojskowych

Tradycyjnie w lipcu wybraliśmy się na spacer po Powązkach Wojskowych, aby zapalić znicze na grobach osób związanych z Legionowem i TPL. Spacer został wzbogacony o najważniejszych dowódców z 1920 roku, którzy walczyli w naszej okolicy (dzięki książce Mirosława Pakuły i Krzysztofa Klimaszewskiego „Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew”). Tym razem na trasie odwiedzin byli: Państwo Alina i Czesław Centkiewiczowie – pisarze, mieszkańcy Legionowa ; Lucjan Chojnowski – wieloletni członek TPL ; gen.Heliodor Cepa – przedwojenny komendant Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu , patron Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu ; ks. płk Jan Mrugacz – Honorowy Obywatel Miasta Legionowo, honorowy członek TPL ; kpt. pil. Mieczysław Olszewski – dowódca 123 eskadry myśliwskiej operującej w pierwszych dniach września z Poniatowa ; Igor Newerly – pisarz, kilka lat dzieciństwa spędził w jabłonowskim carskim garnizonie ; płk. Ludwik Rukóyżo – oficer 2 Batalionu Mostów Kolejowych ; ppłk Ryszard Zyms – dowódca 1 Dywizjonu Pociągów Pancernych w Legionowie ; gen. Bolesław Roja – pomysłodawca nadania koszarom w Jabłonnie nazwy „Legjonowo”; inż. Jan Szal – zaprojektował gondolę do legionowskiego balonu stratosferycznego „Gwiazda Polski” ; gen. Lucjan Żeligowski – dowódca 10 DP , która w 1920 roku wyruszyła z ówczesnych jabłonowskich koszar pod Radzymin ; gen. Wiktor Thommee – w 1920 roku dowódca 28 pp w 10 DP gen.Żeligowskiego ; kpt. Witold Karpowicz – oficer 2 Batalionu Mostów Kolejowych w Legionowie ; Jerzy Szaniawski – pisarz z Zegrzynka ; gen. Stanisław Małachowski – dowódca odcinka „Zegrze” w 1920 roku ; Rotmistrz Witold Pilecki – grób symboliczny, walczył w 1920 roku na naszym terenie i ukrywał się w Legionowie w czasie okupacji ; mjr Franciszek Hynek – oficer w 2 Batalionie Balonowym ; kwatera Obroży – poświęcona także I Rejonowi w Legionowie ; kwatera Parasola – wielu legionowian było w tym batalionie ; Władysław Kalinowski – jeden z legionowskich Parasolowców ; Józef Szczepański „Ziutek” – szkołę powszechną ukończył w Jabłonnie, gdzie ojciec był sędzią ; gen. Aleksander Krzyżanowski – w 1920 roku dowódca 5 baterii w 1 PAC ; mjr Józef Paroński – oficer 2 Batalionu Mostów Kolejowych ; gen.Kazimierz Jacynik – w 1920 roku dowódca 30pp w 10 DP gen. Żeligowskiego ; płk. Zbigniew Burzyński – oficer w 2 Batalionie Balonowym ; gen. Wiktor Gawroński – sztabskapitan w 4 batalionie kolejowym w Jabłonnie za czasów carskich i późniejszy generał , dzięki któremu do Jabłonny po I wojnie trafia Batalion Wyszkolenia Wojsk Kolejowych (późniejszy 2BMK) ; gen. Mikołaj Bołtuć – w 1920 roku dowódca 31 pp w 10 DP gen.Żeligowskiego ; kwatera Kościuszkowców – 1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Legionowa dyslokowana po wojnie w naszym mieście; por. Mieczysław Smerek – kombatant I Rejonu AK w Legionowie.

News Reporter