Rajd Rowerowy Towarzystwa Przyjaciół Legionowa -14 sierpnia 2017r.

Już od 15 lat Towarzystwo organizuje przedsięwzięcie patriotyczne „Rajd rowerowy szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 r.” z Legionowa do Pomnika Żołnierzy 10. Dywizji Strzelców Kaniowskich gen. Żeligowskiego w Wólce Radzymińskiej.

Uczestnicy, których było 28 (22 rowerzystów i 6 zabezpieczenie techniczne, medyczne i logistyczne) oddali tym samym hołd żołnierzom i społeczeństwu polskiemu roku 1920 a którzy zatrzymali postęp Armii Czerwonej zagrażającej naszemu bytowi narodowemu. Na terenie naszej legionowskiej ziemi zaszczyt ten przypadł żołnierzom jednostek 1. Armii dowodzonej przez gen Latinika, 5. Armii dowodzonej przez gen. Sikorskiego i Armii Ochotniczej pod dowództwem gen. Hallera. Ofiarność społeczeństwa też była wzorowa.

Najmłodszy uczestnik Rajdu miał lat 9 a najstarsza uczestniczka lat 69 i wszyscy pokonali bez problemu trasę, która przebiegała przez urokliwe okolice Legionowa – Grudzi, Stanisławowa Drugiego, Woli Aleksandra, Kąty Węgierskie, okolice Nieporętu, Izabelin, Rancho Bena, Zamostki Wólczyńskie i Wólkę Radzymińską(Pomnik) , a liczyła 30 km.

Uczestnicy złożyli kwiaty pod Pomnikiem, zapalili znicz w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu i wzięli udział w uroczystości patriotycznej zorganizowanej przez gminę Nieporęt i jednostki garnizonu Białobrzegi. Po salwie honorowej oddanej na cześć bohaterów wojny 1920 r., w dobrych humorach peleton rajdu powrócił do Legionowa.

Za rok także będziemy obecni w ten sportowy i historyczny sposób na trasie pamięci narodowego wysiłku w 1920 r.

Od dwóch lat patronat nad Rajdem sprawuje Starosta Legionowski, co nadaje wydarzeniu szczególny wymiar. Dzięki patronatowi uczestnicy otrzymali posiłek regeneracyjny, mapki turystyczne, wodę mineralna i sok oraz 4 nagrody książkowe (bardzo poszukiwana monografia „Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna , Legionowo, Nieporęt, Wieliszew , Serock” dla najmłodszych i najstarszych uczestników .

Tegoroczny Rajd został dodatkowo zasponsorowany przez znaną legionowska firmę rowerową BDC w potrzebne akcesoria poprawiające bezpieczeństwo jazdy wieczorem oraz przez Straż  Miejską z Legionowa w znaki odblaskowe i kamizelki.

Pomocy organizacyjnej udzieliło jak zawsze Starostwo Powiatowe i Muzeum Historyczne w Legionowie.

Rajdowi towarzyszyła niezawodnie ekipa lokalnej telewizji legionowskiej LTV.

Erazm Domański- Prezes TPL

News Reporter