Śladem legionowskiego batalionu AK „Znicza” po Puszczy Kampinowskiej

30 września odbył się wyjazd patriotyczno-historyczny śladem legionowskiego batalionu AK, który walczył w Grupie Kampinos, Kępa Kiełpińska-Palmiry-Pociecha-Nowe Polesie-Wiersze-Budy Zosine. Udział oprócz członków TPL , wzięli udział kombatanci, uczniowie, mieszkańcy Legionowa. Szczególnie ważnym wydarzeniem był udział Pana Zygmunta Duchnowskiego „Buk” , uczestnika tamtych wydarzeń w batalionie por. Bolesława Szymkiewicza „Znicza”. Stanęliśmy nad Wisłą, aby zobaczyć gdzie mogli wylądować po przejściu z Choszczówki do Jabłonny. Palmiry, miejsce straceń mieszkańców Legionowa i okolic. Pociecha, miejsce pierwszej styczności z żołnierzami Grupy Kampinos. Nowe Polesie, miejsce bitwy części naszego batalionu z Niemcami. Wiersze, plac apelowy Grupy Kampinos ,w którym stoi obecnie kościół i wystawa o Grupy i Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinowskiej, a także cmentarz powstańczy i pomnik NRK. Po tym był odpoczynek i obiad w Błoniu. A na koniec , już w mrokach wieczoru cmentarz w Budach Zosinych, który powstał po bitwie pod Jaktorowem , rozbiciu Grupy Kampinos 29 września 1944 roku. Po tym był powrót do Legionowa. Wyjazd był bezpłatny, dzięki grantowi z UM oraz wkładowi własnemu  TPL.

News Reporter