Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPL

Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPL, w dniu 7 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00. (drugi termin g.15.15) – sobota, w lokalu SML-W przy ul. Jagiellońskiej 11.

Porządek dzienny przewiduje:

Wybór Przewodniczącego Zebrania
Wręczenie legitymacji nowym członkom Towarzystwa
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
Sprawozdanie Prezesa za okres od 1.01.2017r.- 7.04.2018r.
Sprawozdanie Skarbnika za okres od 1.01.2017 – 31.12.2017 r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusja
Podejmowanie uchwał
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
Wolne wnioski
Zamknięcie obrad

News Reporter