Obchody Katyńskie

Nie mogło nas zabraknąć na obchodach. Byliśmy jednymi z inicjatorów budowy pomnika. Sylwetki pomordowanych żołnierzy i policjantów związanych z Legionowem oraz powiatem opisał prezes Domański w IX tomie „Rocznika Legionowskiego”.

 

News Reporter