Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Dziś odbył się Zjazd Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Nowym Prezesem został wybrany dr hab. Jacek Szczepański. Wiceprezesem została Elżbieta Pogorzelska, skarbnikiem Ewa Narożna, sekretarzem Krzysztof Kołodziejczyk. Członkami Zarządu wybrano Erazma Domańskiego, Roberta Nowińskiego, Waldemara Głowackiego, Marka Mazura i Tamarę Stasiak. Przed Zarządem XIII kadencji stoi wiele wyzwań, wiele okrągłych rocznic, w tym 40 rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Po zakończeniu obrad, była okazja porozmawiać i złożyć sobie noworoczne życzenia przy drobnym poczęstunku.

News Reporter