TPL w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej

Dziś wycieczka TPL zawitała do Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, które mieści się w zabytkowym Forcie Czerniakowskim. Miejscu walk w Wojnie Obronnej 1939 roku, walczył tu Janusz Kusociński oraz miejsca walk powstańczych, w czasie jednego z nalotów niemieckich ginie tu sztab batalionu z Mokotowa, 16 osób.
Organizatorem był członek TPL i kierownik Muzeum Erazm Domański. Jeździliśmy pojazdem BTR, zwiedziliśmy wystawę „Wojna 1939. Zrobiliśmy to co do nas należało” oraz wysłuchaliśmy prelekcji o działalności Muzeum. Po obejrzeniu ekspozycji plenerowej i krótkim odpoczynku przy herbacie, wróciliśmy do Legionowa.
Dziękujemy kierownikowi, pracownikom i wolantariuszom za organizację naszego pobytu i podzielenie się swoją wiedzą.

News Reporter