Informacje bieżące

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Wszyscy śledzieliśmy postęp pandemi Covid najpierw na świecie, później w Polsce. Zaskoczył i zniweczył wiele planów i zamierzeń osobistych, miejskich czy państwowych. Tak samo nie pozwolił nam działać i planować, w obawie o zdrowie wszystkich.

Ominęła nas wiosenna wycieczka, Dni Legionowa, coroczny piknik TPL, wyjazd na Powązki na grób ks.Mrugacza i osób związanych z Legionowem.

Mamy jednak nadzieję, że to już koniec. I spotkamy się na Pikniku Naukowym w Jabłonnie. A być może coś uda się jeszcze zorganizować, choć dzisiaj trzeba być umiarkowanym optymistą, gdy z dnia na dzień podejmowane są ograniczenia przez Ministra Zdrowia.

Życzymy wszystkim zdrowia i z nadzieją patrzymy, że niedługo się spotkamy.

News Reporter