Legionowska Noc Muzeów i spacer po Rynku

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa uczestniczyło 14 maja w Legionowskiej Nocy Muzeów. Przy ul. Adama Mickiewicza 23 wystawiliśmy stoisko z naszymi publikacjami, w tym z „Rocznikiem Legionowskim”. Muzeum Historyczne w Legionowie zapewniło odwiedzającym wiele atrakcji m.in. wieczorny spacer poświęcony historii miasta.

21 maja Towarzystwo zorganizowało spacer pn. „Historia Rynku, jego użytkowników i mieszkańców”. Prowadzący, p. Erazm Domański – prezes TPL w latach 2013-2019, opowiedział o zalążkach Legionowa, sklepach i usługach, które mieściły się kiedyś przy Rynku, historii zmian nazwy ul. Piłsudskiego oraz studni oligoceńskiej. Obecny prezes TPL, p. Rafał Florczyk, przedstawił koncepcję rewitalizacji Rynku przygotowaną przez Urząd Miasta.

Planujemy kolejne wydarzenia – zachęcamy do śledzenia naszej strony i fanpage’a na Facebooku oraz prasy lokalnej.

Spacer „Historia Rynku, jego użytkowników i mieszkańców”
Stoisko TPL podczas Legionowskiej Nocy Muzeów
News Reporter