Zaproszenie do udziału w Patriotycznym Rajdzie Rowerowym „Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920”

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa organizuje w dniu 14 sierpnia 2022 r., po raz kolejny rajd rowerowy upamiętniający udział 10. Dywizji Piechoty gen. Żeligowskiego, Armii Ochotniczej oraz społeczeństwa ziem dzisiejszego powiatu legionowskiego w działaniach bojowych oraz przygotowaniach obronnych w sierpniu 1920 r. w okresie Bitwy Warszawskiej.

Zachęcamy do aktywnego poznawania historycznej trasy marszu do bitwy żołnierzy z legionowskiego garnizonu oraz Chotomowa, którzy w walkach pod Nieporętem i Radzyminem zatrzymali natarcie Armii Czerwonej i przyczynili się walnie do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej.

Uczestnicy złożą kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego w Legionowie o godz. 9:00 i zapalą znicz pamięci przy Pomniku w Wólce Radzymińskiej o godz. 12:00

Grafika informacyjna o Rajdzie.

Trasa Rajdu: Legionowo – Stanisławów Pierwszy – Wola Aleksandra – Kąty Węgierskie- Izabelin – Zamostki Wólczyńskie – Pomnik Żołnierzy 10. Dywizji Piechoty w Wólce Radzymińskiej – Rancho Bena – Legionowo (z wykorzystaniem dróg gminnych i tras rowerowych). Trasa w jedna stronę liczy 15 km (łącznie 30 km).

Program

14 sierpnia 2022 r. (niedziela)

Start g. 9:00 – Legionowo, plac J. Piłsudskiego w Legionowie, po złożeniu kwiatów i okolicznościowym przemówieniu

9.15- 11.45 – Przejazd po trasie do Pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce

12.00 – 12.15 – zapalenie znicza pamiątkowego, zdjęcie pamiątkowe uczestników przy pomniku, informacja historyczna

12.15- 12.45 – Przejazd do Rancho Bena

12.45-13.30 – odpoczynek i posiłek regeneracyjny

13.30- 15.30 – Powrót do Legionowa

15.30 Zakończenie Rajdu – przed Filią Muzeum Historycznego – al. Sybiraków 23

Udział wolny – ze względów organizacyjnych liczba uczestników ustalona na liczbę 30 osób (3 grupy po 10 osób). Rajd dla osób dorosłych i młodzieży (pod opieką dorosłych).

Towarzystwo organizuje zapisy uczestników od 2 do 10 sierpnia br. (zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa- Legionowo, ul Mickiewicza 23 – w sekretariacie Muzeum – z podaniem wieku uczestnika).

Rajd poprowadzi członek TPL Erazm Domański.

Rajd objął patronatem honorowym Starosta Powiatu Legionowskiego – Sylwester Sokolnicki, a darczyńcą jest znany legionowski Salon Rowerowy BDC.

Regulamin

Rowerowego Rajdu Patriotycznego Towarzystwa Przyjaciół Legionowa – dla upamiętnienia 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w dniu 14 sierpnia 2022 r. w godz. 9.00-15.30 (niedziela)Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 r. – z Legionowa do Wólki Radzymińskiej”

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Legionowa

Patronat honorowy – Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki

Darczyńcy rajdu (upominki – akcesoria rowerowe dla uczestników) – BDC – Sklep rowerowy, Legionowo, ul. Zegrzyńska 6), Naprawa Rowerów W. Litwiński.

 1. W rajdzie mogą wziąć udział indywidualnie osoby dorosłe, na rowerach poruszanych mięśniami nóg.
 1. W rajdzie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 1. Przejazd rajdu odbędzie się w zwartej kolumnie po trasie Legionowo-Wólka Radzymińska i z powrotem.
 1. Symbolika patriotyczna Rajdu zostanie przygotowana przez Organizatora i tylko taka może być użyta.
 1. Znaki Patronów, Współorganizatorów i Sponsorów mogą być użyte w uzgodnieniu z Organizatorem.
 1. Organizator zapewnia nieodpłatnie uczestnikom wodę mineralną, sok owocowy i posiłek regeneracyjny
 1. Rajd odbędzie się z wykorzystaniem tras rowerowych.
 1. Uczestnicy Rajdu zobligowani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego przejazdu w kolumnie oraz ogólnych zasad współżycia społecznego (3 grupy po 10 osób).
 1. Uczestnicy w trybie indywidualnym zabezpieczają się w peleryny przeciwdeszczowe (na wypadek opadów atmosferycznych).
 1. Rajd ma charakter otwarty dla uczestników indywidualnych a udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy uczestnictwa (od 2 – 10 sierpnia 2022 r.- na adres e-mailowy TPL tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl lub indywidualnie w siedzibie Towarzystwa – sekretariacie Muzeum).
 1. Prowadzącym Rajd jest członek u TPL – Erazm Domanski, który uprawniony do wydawania poleceń uczestnikom i przekazywania informacji organizacyjnych dot. Rajdu
 1. Ubezpieczenie uczestników leży po stronie TPL.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 • administratorem moich danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, ul. Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo:
 • kontakt do administratora danych: tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl
 • moje dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w rajdzie organizowanym przez Towarzystwie Przyjaciół Legionowa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
 • moje dane będą przechowywane przez okres trwania rajdu Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920;
 • moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom; moje dane zostaną przekazane organom kontrolnym;
 • mam prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • podanie moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu, adres email do kontaktu, informacja nt. pełnoletności) jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rajdzie Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920;
 • zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.
News Reporter