78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dnia 1 sierpnia o godz. 17:00 przedstawiciele zarządu Towarzystwa Przyjaciół Legionowa wzięli udział w miejskich uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W delegacji składającej kwiaty pod pomnikiem Polski Walczącej na rondzie AK uczestniczyli prezes Rafał Florczyk, wiceprezes Elżbieta Pogorzelska i członek zarządu Krzysztof Krzyczkowski. Wśród osób zebranych na uroczystości obecni byli także liczni inni członkowie TPL.

zdj. Zbigniew Oczkowicz i Urszula Stanaszek

News Reporter