„Dziennik 1939–1944” prof. Stanisława Srokowskiego

Dnia 20 listopada w Filii Muzeum Historycznego w Legionowie odbyła się dyskusja poświęcona publikacji pt. „Dziennik 1939–1944” prof. Stanisława Srokowskiego. Autorami opracowania Dziennika, wydanego przez Instytut Pileckiego są prof. Piotr Biliński i dr hab. Jacek Szczepański. W Dzienniku opisana została wojenna codzienność mieszkańców Bukowca i Legionowa.

Podczas spotkania dr Adam Kaczyński przybliżył biografię prof. Srokowskiego, dr hab. Jacek Szczepański opowiedział w kontekście lokalnym o okresie, który opisany został w Dzienniku, a p. Elżbieta Barszczewska-Waldeker zaprezentowała informacje o mieszkańcach Bukowca B. Następnie nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli m.in. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Legionowa.

Fot. Stanisław Załęczny

News Reporter