Działania TPL ws. zabytkowego drewnianego „Domku dróżnika”

„Domek dróżnika” jest najstarszym budynkiem zlokalizowanym w Legionowie, wybudowanym w 1877 r. Budynek ten stanowi ważny i nieodłączny element historii nie tylko naszego miasta, ale także polskich kolei, jako pozostałość infrastruktury kolei nadwiślańskiej otwartej pod koniec XIX w. Domek znajduje się na terenie nieruchomości działki nr ew. 3/30 w obrębie ewidencyjnym nr 63 położonym w Legionowie (będącej w użytkowaniu wieczystym PKP S.A).

Dnia 18 grudnia 2020 r. Domek Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z budynkiem gospodarczym i przylegającym terenem, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, został wpisany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A-1624 i podlega ochronie prawnej. Pomimo ochrony prawnej budynek, wraz z sąsiadującym historycznym budynkiem gospodarczym, nie jest należycie zabezpieczony i konserwowany, przez co ulega dalszemu niszczeniu i dewastacji. Towarzystwo systematycznie monitoruje stan obiektu.

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa w ostatnim okresie występowało kilkukrotnie o podjęcie działań mających na celu ochronę zabytku:

  • w listopadzie 2021 r. pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z prośbą o interwencję ws. obiektu,
  • w maju 2022 r. pismo do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie z prośbą o zabezpieczenie obiektu,
  • w maju 2022 r. pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z prośbą o interwencję ws. obiektu,
  • w listopadzie 2022 r. ponowne pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z prośbą o interwencję ws. obiektu,
  • w kwietniu 2023 r. pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z prośbą o udzielenie informacji publicznej ws. podjętych działań względem obiektu.

Zgodnie z informacjami podanymi w Internecie pod koniec kwietnia 2023 r.: „Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w właścicielowi budynku zabytkowego, znajdującego się przy ul. Smereka 2a w Legionowie. Ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku”.

Mamy nadzieję, że właściciel zastosuje się do nakazu i przeprowadzi niezbędne prace.

Domek dróżnika. Fot. Elżbieta Pogorzelska
Budynek gospodarczy przy domku. Fot. Elżbieta Pogorzelska
News Reporter