Tablica upamiętniająca p. Bronisławę Romanowską-Mazur

Dnia 10 maja 2024 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej p. Bronisławę Romanowską-Mazur „Sosnę”, Honorową Obywatelkę Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, która związana była z Towarzystwem Przyjaciół Legionowa. Zachęcamy do zapoznania się z biografią p. Bronisławy. W uroczystości uczestniczyli liczni członkowie TPL, a w delegacji składającej kwiaty pod tablicą udział wzięli prezes Rafał Florczyk, wiceprezes Elżbieta Pogorzelska i sekretarz Tamara Stasiak. Biografię p. Bronisławy przedstawił p. Wojciech Jeute, głos zabrali także Prezydent Legionowa p. Bogdan Kiełbasiński, Wicestarosta legionowski Konrad Michalski oraz syn p. Bronisławy – Marek Mazur.


Fot. Stanisław Załęczny

News Reporter